TRALLAMUSIK

Babyrytmik

facebook

                           

Du och din bebis – sång, musiklek och rörelse – det blir BABYRYTMIK.

Babyrytmik är här och nu. Det är roligt, enkelt och kan utföras nästan var som helst.
Hemma kan sångstunderna med rörelse och beröring bli många –
magiska ögonblick där känslan av närhet och samhörighet är stor
eller en liten trudelutt mitt i vardagsbestyren.
Det finns även organiserade grupper att vara med i.
Då är man fler som musicerar tillsammans vilket i sig är kul.
Kanske får ni också spela/lyssna på olika instrument
eller musikleka med stora färgstarka tyger.

Vare sig ni deltar i grupp eller sjunger hemma så är babyrytmik samspel och glädje –
en meningsfull aktivitet som dessutom har positiv inverkan på hela människans utveckling.

Sjung de sånger ni gillar bäst. Ändra i texten och hitta på rörelser.
Gör sångerna till era egna. Du och din bebis.

  • Categories

    • Inga kategorier
  • Archives